Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:30 i
Aktivitetshuset Kongshøj
Kannikestræde 2C

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet fremlægges.
 4. Indkomne forslag.
 5. Kontingent for år 2020
  Bestyrelsen foreslår ændret kontingent : 250 kr. pr. husstand og 200 kr. for pensionister, ligeledes pr. husstand
 6. Inger og Birthe Larsens Mindelegat.
  Bestyrelsen ansøger om frigivelse af hovedstolen til foreningens aktiviteter til bl.a. Ejegod Tidende, bogudgivelser, foredrag og udflugter.
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er:
  Jens Lindgreen, Torben Møller, Henny Bøgh og Irene Nielsen.
  Suppleanter er valgt i 2018 for 2 år: Jørgen Rasmussen, Susanne Havsholm og  Aase Nielsen
  Revisor er valgt i 2018 for 2 år: Per Westh og Jørgen Barslev samt revisorsuppleant Bo Eldrup
 8. Eventuelt

Evt. forslag skal være Foreningen (tlf.: 4735 2372) i hænde senest den 19. marts 2019.

Husk
Indbetaling af kontingent for 2019

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 18,
3550 Slangerup
Tel.: 4735 2372

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Mandag fra kl. 9-12 og Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17

Top