Mindesmærke for Thomas Kingo og Hans Atke

THOMAS KINGO blev født i Slangerup d. 15. december 1634 som søn af en væver. Han gik i latinskolen i Slangerup, der lå i Kannikestræde. Efter teologisk eksamen 1658 var han i en årrække huslærer på Vedbygård på Vestsjælland. I 1668 blev Kingo sognepræst i sin fødeby Slangerup. I sin tid i Slangerup skrev Kingo en ny salmebog: ’Åndelig Sjungekor’. Kingo fornyede salmedigtningen, idet han skrev på dansk og benyttede velkendte melodier. Kingo anses som barokkens største danske digter, og der findes stadig mange Kingosalmer i salmebogen. Under den nye enevælde avancerede Thomas Kingo til biskop af Fyns stift i 1677. Her døde han i 1703.

Mindesmærket for Thomas Kingo blev rejst den 20. juli 1883 i anledning af 200-året for Kingos adling.

HANS ATKE var borgmester i Slangerup fra 1655 til sin død i 1680. Han var en af borgerskabets fremtrædende repræsentanter, da enevælden blev indført i 1660. Han havde nær tilknytning til Thomas Kingo, der også modtog støtte og hjælp fra Atke. Hans Atke var landmand og drev blandt andet studeopdræt. Han boede i det hus i Kongensgade, der stødte op til rådhuset (se dette).

I Slangerup kirke findes et epitafium (mindetavle) over Hans Atke og hans anden kone Anna.

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 23,
3550 Slangerup
Tel.: 2099 5435

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17
Tel.: 4735 2372

Top