Vi hjælper

På Slangerup Lokalhistoriske Arkiv kan du få hjælp til at komme videre med din slægtsforskning, du kan måske se fotos af dit hus, som det så ud for 50 år siden og lære mere om den lokale historie. Du kan sende en mail, møde op eller ringe i arkivets åbningstid, så vil vi forsøge at hjælpe dig bedst muligt.

Slangerup Lokalhistoriske Arkiv har :

En omfattende fotosamling - både af steder, bygninger og mennesker.

Avisudklip vedr. Slangerup fra 1914 og frem.

Marikelkort tilbage fra 1783

Slangerup Rådstues brandforsikringsprotokol 1800 - 22

Sogneråd- og kommunearkiv fra Slangerup by- og landsogne, samt  Uvelse sogn  fra 1812 og til 1970.

Fotograf Knud Larsens samling af ca. 10.000 glasnegativer af personer og motiver fra Slangerup.

Afskrifter af amts- og lensregnskaber, jordebøger og matrikulære arkivalier.

Fotografisk registrering af Uvelse kirkegård (år 2000) med fotografier af de enkelte  gravsten og, for manges vedkommende, tillige en beskrivelse af personerne bag.

Slægtsdatabase med tyngdepunkt i Hørup, indeholdende ca. 51.000 personer.

Mikrofilm af købstæderne Frederikssund og Slangerups skøde- og panteprotokoller (som pt. befinder sig på Frederikssund Lokalarkiv.)

Arkivleder Anne Marie Jørgensen

Anne-Marie er også arkivleder på Lokalarkivet i Frederikssund.

Her har man mikrofilm af skøde- og panteprotokollerne fra 1738 - 1809 for Slangerup (og Frederikssund, da de var dobbelt-købstæder), samt et læseapperat med kopi-maskine.

Åbningstiden i Frederikssund er mandag 13 - 17.


Arkivets åbningstider:

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 23,
3550 Slangerup
Tel.: 2099 5435

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17
Tel.: 4735 2372

Top