Det gamle rådhus

Slangerups første rådhus blev taget i brug 6. februar 1562 i østfløjen af det tidligere kloster. Bystyret bestod af to borgmestre og otte til tolv rådmænd.

Senere flyttedes rådhuset til torvets østside – på dette sted.

Omkring 1600 var denne bygning imidlertid så ’brøstfældig’ (i dårlig stand), at man besluttede at ombygge den til et nyt rådhus. Det stod færdig i 1616 i to etager, bygget af røde mursten med kampestenssokkel og tegltag. Gavlene og bjælkerne var røde og vindueskarmene grønne. På førstesalen har rådstuekammeret og den store sal ligget, hvor der blev afholdt møder. I stueetagen lå tingstuen, hvor byens arkiv, bestående af tinglyste dokumenter, retsprotokoller og referater af afholdte møder, blev opbevaret. Indvendigt har væggene været pudset og kalket – i salen med grå farve og ’gardiner’ (= vævede tapeter). I kælderen var der fængsel.

Rådhuset brændte under den store brand i 1724. Rådhuset blev ikke genopført, idet rådstuesamlingerne blev forlagt til byfogedens hus. I 1764 blev et hus på hjørnet af Brobæksgade og Aagaardsstræde indrettet til rådhus og arrest.

Dette blev købstaden Slangerups sidste rådhus. Købstaden blev nedlagt i 1809.

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 23,
3550 Slangerup
Tel.: 2099 5435

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17
Tel.: 4735 2372

Top