Lokalhistorisk bogudgivelse!

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen fejrede 40 års jubilæum den 14. april, og nu udsender foreningen den lokalhistoriske bog om ”Slangerup Landsogn”.

Bogen er skrevet af Anne-Marie Jørgensen i et samarbejde med medlemmer af Lokalhistorisk Forening. Anne-Marie Jørgensen er arkivleder på de lokalhistoriske arkiver i Slangerup og Frederikssund og har tidligere skrevet bogen om Vikingespillene i Frederikssund 1952-2005.

Erik Pedersen, Erik Mortensen og John Madsen fra Lokalhistorisk Forening har indsamlet en mængde kildemateriale om Slangerup Landsogn, ligesom der også er blevet benyttet arkivalier og billeder fra Slangerup Lokalhistoriske Arkiv.

Hovedvægten er lagt på Landsognets historie i 1700-tallet og 1800-tallet, men der er også benyttet kildemateriale fra 1900-tallet, blandt andet beretninger og interviews med nogle af Landsognets indbyggere.

Historien om Slangerup Landsogn er historien om gårdene, husene og de mennesker, som har boet i dem. Det er historien om de små landsbysamfund i Hørup, Jordhøj, Kvinderup og Manderup. Landbruget var det vigtigste erhverv, og i landsbyerne har medlemmer af de samme familier haft deres liv gennem generationer.

Børnene i Landsognet gik i skole i Hørup og Kvinderup. Hvis man hørte til de fattigste, måtte man tage ophold i Jordhøj Fattighus. Dåb, vielse og begravelse fandt sted i Skt. Mikaels Kirke i Slangerup, og de, der brød loven, fik deres retssager afgjort i Hillerød. Gårdmænd, husmænd, daglejere, lærere og håndværkere levede deres liv i og omkring de fire landsbyer.

Bogen kan købes for 50 kr. på Slangerup Lokalhistoriske Arkiv, Kongensgade 18, og i Den gamle Smedje., Kongensgade 23.

 

 

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 23,
3550 Slangerup
Tel.: 2099 5435

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17
Tel.: 4735 2372

Top