Hestetorvet

Slangerup fik i 1722 af Kong Frederik IV tilladelse til at afholde kvæg- og hestemarked som andre købstæder. Datoen blev efter byfogedens forslag fastsat til 17. oktober. Tilladelsen skal ses som en erstatning for de jorde, Slangerup afgav i forbindelse med, at Frederiksborg amt i 1717 blev udlagt til tre rytterdistrikter. Herved blev kavaleriet omdannet til nationale rytterregimenter.

Umiddelbart har det nye marked dog ikke haft den ønskede virkning i form af øget handel og opsving i Slangerup. Dårlige konjunkturer og en øget konkurrence fra både Hillerød og Frederikssund betød, at handlen i Slangerup gradvist dalede. Dette resulterede til sidst i nedlæggelsen af købstaden i 1809.

På Hestetorvet har der været hvidtølsbryggeri fra ca. 1860 til 1914 og savværk fra 1890, indtil nedrivningen af bygningerne blev påbegyndt i 1998.

Mindestenen for Erik Ejegods fødsel i Slangerup i 1056 blev rejst af Kingoforeningen i 1886. Oprindelig stod mindestenen på hjørnet af Kongensgade og Kirketorvet, men blev flyttet til sin nuværende placering i 1922 i forbindelse med, at bygningen Kongensgade 11 blev opført.

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 23,
3550 Slangerup
Tel.: 2099 5435

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17
Tel.: 4735 2372

Top