Kirketorvet - Tingsten

På kirketorvet har der været afholdt 3 store årlige markeder foruden den almindelige torvehandel, der kendetegnede en købstad med eneret på detailhandel. Slangerup omtales allerede som købstad i 1252 og bevarede købstadsrettighederne indtil 1809.

Det største marked var Bolsmesse marked, der blev afholdt 17. juni. På markedsdagen var handlen principielt fri, og også fremmede købmænd og handlende kunne handle udenom de lokale borgere. Der betaltes dog både skat til kongen og stadepenge til byens kasse af de varer, der blev indført til byen. At dette har drejet sig om betydelige beløb ses af, at kongen i 1585 sender en særlig mand for at opkræve kronens told af markedet.

På kirketorvet ses fem flade sten, der har været brugt som disk for slagterne på torvedagene. Muligvis har stenene også været anvendt som tingsten, hvor tingstedet blev markeret med fire bjælker lagt i en firkant på store sten. Skikken med at holde udendørs ting ophørte i 1600-tallet. Slangerup nævnes som tingsted for Try herred fra 1248. Try herred omfattede de nærliggende Jørlunde, Strø og Lynge herreder.

Slangerup mistede sine købstadsrettigheder midlertidigt i 1569 til fordel for Hillerød, men genvandt allerede rettighederne i 1573, da birketinget blev flyttet fra Frederiksborg til Slangerup. Birketinget blev dog endeligt flyttet til Hillerød i 1584, og Slangerup ophørte hermed som tingsted.

De fire af stenene ses også på kortet over Slangerup fra 1667. Stenene har formentlig oprindeligt indgået i et gravanlæg fra stenalderen. Endvidere ses skåltegn på den ene sten, så stenene har gennem tiderne haft forskellig anvendelse.

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 23,
3550 Slangerup
Tel.: 2099 5435

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17
Tel.: 4735 2372

Top